Overslaan en naar de inhoud gaan

Travel Clinic Erasmus MC besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op deze website gepubliceerde informatie. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist en/of incompleet is.

Travel Clinic Erasmus MC, haar vennoten of enige door haar ingeschakelde derden dan wel haar werknemers, zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie dan wel verkeerd gebruik van informatie.

Indien voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid ongeldig zou worden geoordeeld, is de aansprakelijkheid van Travel Clinic Erasmus MC, haar vennoten of enige door haar ingeschakelde derden dan wel haar werknemers indien (i) Travel Clinic Erasmus MC en/of haar vennoten voor de schade enige dekking onder een verzekering geniet(en), beperkt tot een bedrag maximaal gelijk aan de door Travel Clinic Erasmus MC en/of haar vennoten te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Travel Clinic Erasmus MC en/of haar vennoten onder die verzekering; dan wel indien (ii) Travel Clinic Erasmus MC en haar vennoten voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering genieten, beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-

Informatie verzonden aan de Travel Clinic Erasmus MC of enige door haar ingeschakelde derden via e-mail of deze website, is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.