Overslaan en naar de inhoud gaan

Door het Rijksvaccinatieprogramma komt een aantal ziektes in Nederland nog maar weinig voor. Dat geldt onder andere voor difterie, tetanus en polio. De veroorzakers van de ziekten zijn nog wel aanwezig. In sommige landen zelfs in grote hoeveelheden. Voor mensen die op reis gaan, biedt een (herhalings)vaccinatie uitkomst.

Difterie

Een bacterie in de keel veroorzaakt difterie. De gifstoffen die de bacterie aanmaakt laten de keel ernstig opzwellen waardoor ademhalen moeilijk gaat. Als ze zich door het lichaam verspreiden, kunnen ze het hart aantasten. Ook de huid kan door difterie beschadigd raken. Mensen die de bacterie bij zich dragen, kunnen de ziekte verspreiden. Vaccinatie geeft een goede bescherming.

Tetanus

De bacteriën die tetanus veroorzaakt komt over de hele wereld voor. Ze produceren gifstoffen die ernstige spierkrampen veroorzaken. Als de ademhalingsspieren aangetast raken, stikt de patiënt. De tetanusbacterie zit in straatvuil, aarde of mest en dringt via een wondje in de huid het lichaam binnen. Vaccinatie geeft een goede bescherming.

Polio

Poliomyelitis heet in de volksmond kinderverlamming. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat verlammingen in de spieren teweeg brengt. Besmetting gebeurt via water of voedsel dat met ontlasting is vervuild. In landen met een gebrekkige drinkwatervoorziening en onhygiënische omstandigheden is dat een reëel risico. Het virus kan buiten het lichaam goed overleven. Bescherming via vaccinatie is dus aan te raden.